Materiały powtórzeniowe dla maturzystów


Drodzy Maturzyści,
Na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej jest dostępnych wiele materiałów, z których mogą korzystać maturzyści w ramach przygotowań do egzaminu maturalnego.

Bardzo pomocne mogą być zbiory zadań z poszczególnych przedmiotów, które zawierają od kilkudziesięciu do kilkuset zadań, pogrupowanych według zagadnień tematycznych. Wiele zadań w tych zbiorach zawiera nie tylko przykładowe rozwiązania, ale również komentarze i wskazówki, przydatne w samodzielnej pracy.

Dostępne są również dodatkowe zbiory zadań z matematyki oraz wszystkie arkusze egzaminacyjne egzaminu maturalnego z lat 2015–2019.

Na bazie doświadczeń z ubiegłych lat Centralna Komisja Egzaminacyjna opracowała również filmy dotyczące najważniejszych kwestii, w tym najczęściej popełnianych błędów, w zakresie egzaminu maturalnego z języka polskiego, biologii i chemii.

CKE przygotowała również cały pakiet materiałów dotyczących części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego: zbiór zadań oraz przykładowe filmy z egzaminu ustnego.

Image by StartupStockPhotos from Pixabay

Dodaj komentarz