Materiały dla liceum. Zjazd: 11-12 lutego 2022

Klasa I

Geografia

Język polski

Klasa II

Geografia

Język polski

Klasa III

Geografia

Język angielski

Proszę zrobić zadania z załączonych zdjęć (oprócz słuchania).

Język polski

Dodaj komentarz