Materiały dla liceum. Zjazd: 15-16 stycznia 2021

Klasa I

Biologia

Chemia

Geografia

Język angielski

Proszę zrobić zadania na utrwalenie słownictwa związanego z tematem „Dom” oraz wyrażenia „there is / there are”.

Proszę obejrzeć film nt. czasów present simple i present continuous i zrobić załączone zadania.

Klasa II

Biologia

Chemia

Geografia

Język angielski

Semestr 3

proszę obejrzeć film nt. czasów przeszłych i zrobić załączone zadania

Semestr 4

MAY, MIGHT, WILL – snucie spekulacji nt. przyszłych zdarzeń – proszę zrobić załączone zadania z wymienionymi czasownikami modalnymi.
proszę obejrzeć film nt. sposobów wyrażania przyszłości w języku angielskim i zrobić zad. na  załączonych stronach.

Klasa III

Dodaj komentarz