Materiały dla liceum. Zjazd: 17-18 kwietnia 2020

Klasa I – po podstawówce

Fizyka

 1. Pojęcie siły
  1. Siła jako miara oddziaływań. Równowaga sił. Siła wypadkowa. Wyznaczanie siły wypadkowej
  2. Druga zasada dynamiki Newtona
  3. Czy siła to wektor? Jakie cechy ma wektor?
  4. Jak obliczyć siła wypadkowa?
 2. Bezwładność. Pierwsza zasada dynamiki
  1. Pierwsza zasada dynamiki Newtona. Bezwładność ciał
  2. I prawo dynamiki Newtona
  3. Pierwsza zasada dynamiki Newtona
  4. Pierwsza zasada dynamiki Newtona i bezwładność ciał, czyli dlaczego zapinamy pasy!?
 3. Druga zasada dynamiki
  1. Druga zasada dynamiki Newtona
  2. Druga zasada dynamiki Newtona
  3. Druga zasada dynamiki Newtona
  4. Druga zasada dynamiki Newtona, czyli jak zwiększyć siłę wypadkową?
 4. Trzecia zasada dynamiki
  1. Trzecia zasada dynamiki Newtona – wzajemne oddziaływanie ciał
  2. Trzecia zasada dynamiki Newtona
  3. Trzecia zasada dynamiki newtona, zjawisko odrzutu samolotu i działa
 5. Inercjalne i nieinercjalne układy odniesienia. Siła bezwładności
  1. Fizyka. Układy inercjalne i nieinercjalne, czyli o podróżowaniu autobusem.
  2. Siły bezwładności (temat nadobowiązkowy)
  3. Siły bezwładności, układy nieinercjalne

Geografia

Temat: Dzieje Ziemi. Składniki skorupy ziemskiej.
Proponuję państwu pięć adresów do obejrzenia, zawarte są w nich dzieje Ziemi:

 1. Dzieje Ziemi (prezentacja)
 2. Polska sprzed milionów lat
 3. Prekambr i paleozoik na obszarze Polski (prezentacja)
 4. Geologia
 5. Stworzenie Ziemi – Historia zycia III

Historia

Język angielski

Zrób zad. 1-6 na str. 4. Cechy charakteru z zad. 2 napisz w zeszycie i przetłumacz na język polski.

Podstawy przedsiębiorczości

Proszę o zapoznanie się z prezentacjami:

 1. Zjawisko inflacji
 2. Wpływ inflacji
 3. Stopy procentowe a inflacja

WOS

Klasa I – po gimnazjum

Biologia

Chemia

Klasa II

Geografia

Tematyka: Podział rolnictwa. Uprawa roślin
Proponuję państwu trzy adresy do obejrzenia, zawarte są w nich informacje nt. rolnictwa:

 1. Podział i typy rolnictwa
 2. Nowoczesne rolnictwo [modern agriculture]…
 3. Rolnictwo na świecie: Główne uprawy i chów zwierząt

Język angielski

Przeczytaj informacje nt. „used to and past simple” i zrób zad. 1-7 str. 16-17

Język polski

Matematyka

Klasa III

Biologia

Geografia

Język angielski

Język polski

Matematyka

Dodaj komentarz