Materiały dla liceum. Zjazd: 18-19 grudnia 2020

Klasa I

Fizyka

  1. Rozdział 1. Kosmos i grawitacja
    1. Jak ewaluowały nasze poglądy na budowę Kosmosu i Ziemi?
    2. Obserwacje obiektów astronomicznych prowadzone z Ziemi

Zadania z rozdziałów 1.1 i 1.2 proszę odesłać na adres marian797@gmail.com. Marian Paszkowiak.

Geografia

Klasa II

Fizyka

  1. Rozdział 1. Kinematyka punktu materialnego
    1. Podstawowe pojęcia opisujące ruch
    2. Droga i prędkość

Zadania z rozdziałów 1.1 i 1.2 proszę odesłać na adres marian797@gmail.com. Marian Paszkowiak.

Geografia

Klasa III

Geografia

Język angielski

Przy pomocy tej tradycyjnej piosenki nt. Bożego Narodzenia proszę przypomnieć sobie liczebniki porządkowe.

Wesołych Świąt
Anna Rejek

Dodaj komentarz