Materiały dla liceum. Zjazd: 18-19 lutego 2022

Klasa I

Język angielski

Proszę zapoznać się z informacjami i zrobić zadania na załączonych stronach (Present Simple BE, There is, There are).

Proszę zapoznać się z treściami na załączonych stronach i zrobić zadania (oprócz 8 i 9).

Biologia

1. temat: Kierunki przemian metabolicznych

2. temat: Enzymy – budowa i ich działanie

3. temat: Regulacja aktywności enzymów

WoS

Klasa II

Język angielski

Proszę zapoznać się z informacjami nt. rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych oraz określeniami ilościowymi zrobić zadania na załączonych stronach.

Biologia

1. temat: Układ krążenia

2. temat: Odporność organizmu

3. temat: Układ moczowy

Klasa III

Język angielski

Proszę zrobić zadania na przypomnienie słownictwa.

Biologia

1. temat: Biotechnologia tradycyjna i molekularna

2. temat: Podstawowe techniki inżynierii genetycznej. GMO.

3. temat: Ewolucja i jej mechanizmy. Specjacja.

Język polski

Matematyka

Dodaj komentarz