Materiały dla liceum. Zjazd: 20-21 marca 2020

Klasa I – po szkole podstawowej

Chemia

Historia

Język angielski

Same odpowiedzi – np. zad 1. A, albo wybrane słowo lub fraza – proszę przesyłać na adres nauczyciela: arejek.spkrzecin@gmail.com.

Podstawy przedsiębiorczości

Dlaczego warto korzystać z rachunków bankowych i płatności bezgotówkowych?

System bankowy [prezentacja Flash]

Uwaga: Przeglądarka Google Chrome domyślnie wyłącza obsługę formatu SWF. Sprawdź jak włączyć Flash w Google Chrome.

WOS

Klasa I – po gimnazjum

Biologia

 1. Różnorodność ekosystemowa
 2. Różnorodność gatunkowa
 3. Różnorodność genetyczna
 4. Zagrożenia bioróżnorodności

Chemia

Geografia

Ruch obrotowy i obiegowy ziemi – następstwa

 1. Zobacz ruch obrotowy Ziemi
 2. Zobacz ruch obiegowy Ziemi
 3. Ziemia we wszechświecie [prezentacje multimedialne]
 4. Ruch obrotowy Ziemi

Historia

Język angielski

Same odpowiedzi – np. zad 1. A, albo wybrane słowo lub fraza – proszę przesyłać na adres nauczyciela: arejek.spkrzecin@gmail.com.

Podstawy przedsiębiorczości

Dlaczego warto korzystać z rachunków bankowych i płatności bezgotówkowych?

System bankowy [prezentacja Flash]

Uwaga: Przeglądarka Google Chrome domyślnie wyłącza obsługę formatu SWF. Sprawdź jak włączyć Flash w Google Chrome.

WOS

Klasa II

Geografia

Podział polityczny świata

 1. Próbuję nazwać wszystkie kraje świata
 2. Mapa świata polityczna
 3. Mapa polityczna świata – Państwa i stolice – Quiz

Historia

Język angielski

Same odpowiedzi – np. zad 1. B, albo wybrane słowo lub fraza – proszę przesyłać na adres nauczyciela: arejek.spkrzecin@gmail.com.

Matematyka

Klasa III

Geografia

Usługi w Polsce

 1. Mapa Polski
 2. Rozwój usług w Polsce

Język angielski

Same odpowiedzi – np. zad 1. C, albo wybrane słowo lub fraza – proszę przesyłać na adres nauczyciela: arejek.spkrzecin@gmail.com.

Język polski

Matematyka

Dodaj komentarz