Materiały dla liceum. Zjazd: 21-22 maja 2021

Klasa I

Biologia

Skóra – powłoka ciała

  1. Skóra

Układ ruchu

  1. Układ ruchu
  2. Aktywność fizyczna a zdrowie

Układ pokarmowy

  1. Układ pokarmowy
  2. Higiena i choroby układu pokarmowego

Lipidy – budowa i ich rola

  1. Tłuszcze – budowa i właściwości

Budowa i funkcje kwasów nukleinowych

  1. Kwasy nukleinowe: DNA i RNA

Budowa komórki eukariotycznej i transport przez błony komórkowe

  1. Podstawowe typy komórek. Charakterystyka struktur komórkowych

Temat pracy kontrolnej: Hierarchiczna budowa organizmu

Chemia

Klasa II

Geografia

Dodaj komentarz