Materiały dla liceum. Zjazd: 22-23 maja 2020

Klasa I – po podstawówce

Biologia

 1. Chemiczna budowa organizmów
 2. Komórkowa budowa organizmów
 3. Cykl komórkowy

Przypominam temat pracy kontrolnej: Hierarchiczna budowa organizmu.

Chemia

Historia

Język angielski

Proszę przypomnieć sobie zastosowanie i budowę zdań w czasach present simple i present continuous.
W podręczniku proszę przeczytać informacje i spróbować zrobić zad. 1, 2 oraz 3 na str. 6. (podręcznika, nie licznika), oraz zad. 6 na str. 7.

Język polski

Podstawy przedsiębiorczości

W zakresie zajęć z podstaw przedsiębiorczości proszę o zapoznanie się z prezentacjami znajdującymi
się pod następującymi linkami:

 1. Bezrobocie
 2. System bankowy

Temat pracy kontrolnej: Wyjaśnij pojęcia popyt, podaż oraz prawo popytu i podaży. Wskaż pozacenowe czynniki wpływające na popyt i podaż.
Pozdrawiam, Alicja Barańska

Klasa I – po gimnazjum

Biologia

 1. Formy ochrony przyrody w Polsce
 2. Gatunki chronione
 3. Parki narodowe
 4. Idea zrównoważonego rozwoju
 5. Międzynarodowa współpraca na rzecz ochrony przyrody

Przypominam temat pracy kontrolnej: Znaczenie genetyki.

Chemia

Język polski

Podstawy przedsiębiorczości

W zakresie zajęć z podstaw przedsiębiorczości proszę o zapoznanie się z prezentacjami znajdującymi
się pod następującymi linkami:

 1. Bezrobocie
 2. System bankowy

Temat pracy kontrolnej: Wyjaśnij pojęcia popyt, podaż oraz prawo popytu i podaży. Wskaż pozacenowe czynniki wpływające na popyt i podaż.
Pozdrawiam, Alicja Barańska

Klasa II

Historia

Język angielski

Proszę nie przesyłać zdjęć, tylko rozwiązania zadań (napisane w treści wiadomości lub Dokumentach Google) na adres: arejek1212@gmail.com

Język polski

Matematyka

Dodaj komentarz