Materiały dla liceum. Zjazd: 26-27 marca 2021

Klasa I

Język angielski

Proszę zapoznać się z informacjami nt. wyrażenia THERE IS/ ARE zrobić załączone zadania.

Język polski

Matematyka

Klasa II

Fizyka

  1. Dynamika
    1. Pęd i popęd
    2. Zasada zachowania pędu

Zadania z rozdziałów 2.5 i 2.6 proszę odesłać na adres marian797@gmail.com

Język angielski

Proszę zapoznać się z informacjami nt. czasu past continuous i zrobić zadania  (bez 8.).

Język polski

Matematyka

Klasa III

Język angielski

Semestr V

Proszę napisać pracę kontrolną

Semestr VI

Proszę spróbować zrobić zadania z arkusz próbnej matury z tego roku.
https://arkusze.gieldamaturalna.pl

Matematyka

Ostateczny termin oddania prac: 16.04.2021 r.

Język polski

Dodaj komentarz