Materiały dla liceum. Zjazd: 28-29 stycznia 2022

Klasa I

Fizyka

 1. Fizyka jądrowa
  1. Miejsce jądra atomowego w strukturze materii
  2. Własności jąder atomowych

Zadania z rozdziałów proszę odesłać na adres marian797@gmail.com
(wykonane zadanie będą brane pod uwagę wystawianiu oceny semestralnej/końcowej)

Geografia

Historia

Matematyka

WOS

Klasa II

Fizyka

 1. Praca i energia
  1. Praca
  2. Energia potencjalna
  3. Energia kinetyczna

Zadania z rozdziałów proszę odesłać na adres marian797@gmail.com
(wykonane zadanie będą brane pod uwagę wystawianiu oceny semestralnej/końcowej)

Geografia

Historia

Matematyka

Klasa III

Fizyka

 1. Elektrostatyka
  1. Ładunek elektryczny
  2. Prawo Coulomba
  3. Pole elektrostatyczne

Zadania z rozdziałów proszę odesłać na adres marian797@gmail.com
(wykonane zadanie będą brane pod uwagę wystawianiu oceny semestralnej/końcowej)

Historia

Geografia

Tematy:

 1. Rozmieszczenie surowców mineralnych w Polsce i ich znaczenie dla gospodarki.
 2. Walory turystyczne wybranego regionu województwa zachodniopomorskiego.

Język polski

Matematyka

Dodaj komentarz