Materiały dla liceum. Zjazd: 3-4 kwietnia 2020

Klasa I

Geografia

Prace kontrolne z geografii semestr II
Opracowany temat pracy kontrolnej (zdjęcia lub skany) proszę przesłać na adres: matszkola2020@wp.pl

Historia

Język polski

Matematyka

WOS

Klasa II

Geografia

Prace kontrolne z geografii semestr IV
Opracowany temat pracy kontrolnej (zdjęcia lub skany) proszę przesłać na adres: matszkola2020@wp.pl

Tematyka: Zagrożenia współczesnego świata.
Proponuję państwu cztery adresy do obejrzenia, zawarte są w nich zagrożenia współczesnego świata. Miłego oglądania. Pozdrawiam.

  1. Zagrożenia we współczesnym świecie [prezentacja]
  2. Wybrane współczesne zagrożenia cywilizacyjne [prezentacja]
  3. Zagrożenia współczesne dla człowieka
  4. Największe Zagrożenia Współczesnego Świata! Koniec już bliski?!

Język angielski

Język polski

Matematyka

Klasa III

Biologia

  1. Różnorodność ekosystemowa
  2. Różnorodność gatunkowa
  3. Zagrożenia bioróżnorodności
  4. Dlaczego chronimy przyrodę?
  5. Formy ochrony przyrody w Polsce

Geografia

Prace kontrolne z geografii semestr VI
Opracowany temat pracy kontrolnej (zdjęcia lub skany) proszę przesłać na adres: matszkola2020@wp.pl

Język angielski

Język polski

Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Ziemi, planety ludzi
Antoine’a de Saint-Exupéry’ego oraz do wybranych tekstów kultury (film, serial, książka)

Matematyka

Dodaj komentarz