Materiały dla liceum. Zjazd: 6-7 czerwca 2020

Klasa I

Biologia

Do zapoznania się (oprócz zadań):

 1. Metabolizm

Fizyka

Geografia

Procesy endogeniczne

 1. Teoria tektoniki płyt litosfery
 2. Trzęsienia Ziemi
 3. Zjawiska wulkaniczne
 4. Zjawiska plutoniczne

Procesy egzogeniczne

 1. Wietrzenie
 2. Procesy erozyjne na stoku
 3. Rzeźbotwórcza działalność wiatru
 4. Zjawiska krasowe
 5. Rzeźbotwórcza działalność rzek
 6. Rzeźbotwórcza działalność morza
 7. Rzeźbotwórcza działalność lodowców górskich i lądolodów

Proponuję państwu adresy:

 1. Procesy wewnętrzne (endogeniczne)
 2. Procesy zewnętrzne (egzogeniczne)
 3. Procesy egzogeniczne. Powtórzenie przed maturą.

Język angielski

Proszę nie przesyłać zdjęć, tylko w treści wiadomości lub w dokumentach Google (do komentowania) napisać same rozwiązania. Anna Rejek

Podstawy przedsiębiorczości

Proszę o zapoznanie się z prezentacjami:

 1. Co hamuje przedsiębiorczość?
 2. Podatki na świecie

Egzamin pisemny

Proszę o pisemne odpowiedzi na następujące zagadnienia:

 1. Wymień i scharakteryzuj podstawowe mierniki gospodarcze.
 2. Scharakteryzuj system bankowy w Polsce.

Klasa I – po gimnazjum

Biologia

Przygotowanie do egzaminu

 1. Fiszki: Genetyka
 2. Quiz: Biotechnologia i inżynieria genetyczna
 3. Fiszki: Ochrona przyrody w Polsce

Klasa II

Geografia

Hodowla zwierząt

 1. Wpływ hodowli zwierząt na naszą planetę
 2. Największe farmy na świecie – od Australii do Chin – 100 sekund [wideo]

Matematyka

Język angielski

Proszę nie przesyłać zdjęć, tylko w treści wiadomości lub w dokumentach Google (do komentowania) napisać same rozwiązania. Anna Rejek

Język polski

Dodaj komentarz