Materiały dla liceum. Zjazd: 8-9 maja 2020

Klasa I – po podstawówce

Fizyka

 1. Siły w ruchu po okręgu
  1. Dlaczego ciała poruszają się po okręgu?
  2. Siła dośrodkowa
  3. Siła dośrodkowa
  4. Siły w ruchu po okręgu
 2. Siły oporu. Tarcie
  1. Wpływ oporów ruchu na poruszające się ciała
  2. Siła tarcia
  3. Opory ruchu ciała w płynie – cieczy lub gazie
  4. Czy siła tarcia i siła nacisku jest tym samym? Jak powstaje tarcie?

Matematyka

Temat: Wykres funkcji liniowej

Proszę na podstawie informacji przećwiczyć rysowanie wykresu funkcji liniowej opisanej wzorem y=ax+b
Funkcja liniowa – praktyczny sposób na rysowanie wykresu

Proszę na podstawie informacji przećwiczyć wyznaczanie wzoru funkcji liniowej
Funkcja liniowa – wyznaczanie wzoru – kurs

W przypadku pytań proszę kontaktować się na adres matszkola2020@wp.pl
Pozdrawiam R. Wyka

Podstawy przedsiębiorczości

W zakresie zajęć proszę zapoznanie się z prezentacjami znajdującymi się pod następującymi linkami:

 1. Budżet a skarb Państwa
 2. Środki publiczne – budżet

Pozdrawiam, Alicja Barańska

Język polski

Klasa I – po gimnazjum

Język polski

Klasa II

Geografia

Tematyka: Podział rolnictwa – typy rolnictwa
Proponuję państwu cztery adresy do obejrzenia, zawarte są w nich informacje do tematu.
Miłego oglądania Pozdrawiam. W przypadku niezrozumienia tematu proszę o kontakt matszkola2020@wp.pl

 1. Typy rolnictwa i gospodarstw rolnych
 2. Typy rolnictwa na świecie
 3. Rolnictwo na świecie: Główne uprawy i chów zwierząt
 4. Podział rolnictwa

Tematyka: Uprawa roślin. Chów i hodowla zwierząt.

Proponuję państwu cztery adresy do obejrzenia, zawarte są w nich informacje do tematu.
Miłego oglądania Pozdrawiam. W przypadku niezrozumienia tematu proszę o kontakt matszkola2020@wp.pl

 1. Uprawy rolne i hodowla zwierząt
 2. Rolnictwo i chów zwierząt w Polsce
 3. Rozmieszczenie hodowli wybranych zwierząt hodowlanych na świecie – główni producenci
 4. Zróżnicowanie rozmieszczenia chowu zwierząt gospodarskich na świecie

Język angielski

Proszę zrobić zadania związane ze słownictwem na temat sportu: zad. 1, 2, 3, 4 i 5 ze str. 14.

Do zad. 5 pomocny będzie filmik: Ronnie

W najbliższych dniach będzie zamieszczona praca kontrolna.

Język polski

Matematyka

Zadania:

Dodaj komentarz