Materiały dla studium. Zjazd: 18-19 lutego 2022

Opiekun medyczny

Informatyka w zawodzie

Lekcja 1 Temat: BHP w pracy z komputerem

Proszę zapoznać się z tematem:

W załączniku praca kontrolna do wykonania na zaliczenie.

Język migowy

W załączeniu znajduje się prezentacja, bardzo proszę o dokładne zapoznanie się z informacjami w niej
zawartymi – łącznie z linkami, które stanowią integralną część całości prezentacji.

Tematy pracy zaliczeniowej (do wyboru):

 • „Specyfika i bariery w komunikowaniu się z Głuchymi ”.
 • „Rola i znaczenie języka migowego w komunikacji Głuchych”.

Na przygotowanie pracy dot. jednego z ww. tematów mają Państwo czas do końca naszych ostatnich
zajęć. Proszę o składanie prac w sekretariacie szkoły.
Pozdrawiam i życzę zdrowia,
Agnieszka Aloksa

Język niemiecki

Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną

Pracownia zabiegów medycznych

Pracownia zabiegów pielęgnacyjno-opiekuńczych

Wykonywanie zabiegów medycznych i pielęgnacyjno-opiekuńczych

Zarys psychologii i socjologii

W załączeniu znajduje się prezentacja, bardzo proszę o dokładne zapoznanie się z informacjami w niej
zawartymi.

Tematy pracy zaliczeniowej (do wyboru):

 • „Umiejętności psychologiczne niezbędne w pracy opiekuna medycznego ”,
 • „Stres w pracy opiekuna medycznego i zagrożenie wypalenia zawodowego”.

Na przygotowanie pracy dot. jednego z ww. tematów mają Państwo czas do naszych ostatnich zajęć.
Proszę o zostawianie prac w sekretariacie szkoły.
Pozdrawiam i życzę zdrowia,
Agnieszka Aloksa

Zdrowie publiczne

Zadanie domowe:

Dokonaj obliczenia masy ciała dowolnej osoby, obliczając wskaźnik BMI oraz wskaźnik WHR. Na podstawie tych wskaźników dokonaj oceny/ diagnozy poprawności badanej masy ciała. Notatkę z obliczeniami i diagnozą sporządź na kartce A4, umieść swoje imię nazwisko i podpis.
(proszę skorzystać z podręcznika „Opiekun Medyczny Nowe Umiejętności” Agnieszka Rychlik, Iwona Pawluczuk. str. 9-12)

Opiekunka dziecięca

BHP

Pielęgnacja dziecka

Pierwsza pomoc

Podstawy anatomii i fizjologii dziecka

 1. Budowa i rola wątroby i trzustki
 2. Budowa i funkcje narządów dokrewnych
 3. Układ moczowy – budowa i funkcje
 4. Układ płciowy męski i żeński
 5. Budowa i funkcje układu oddechowego

Wychowanie dziecka

Technik administracji

Język angielski

Proszę opanować podane słownictwo związane z administracją państwową oraz systemem podatkowym (część 1.).

BHP

Podstawy prawa pracy

Pracowania pracy biurowej

Technik BHP

Język angielski

Proszę przetłumaczyć angielski tekst nt. obowiązków pracodawcy odnośnie BHP.

Techniczne Bezpieczeństwo Pracy

Zagrożenia i ocena ryzyka zawodowego

Technik sterylizacji medycznej

Anatomia

 1. Hierarchiczna budowa organizmu
 2. Budowa, funkcje i choroby skóry
 3. Układ ruchu i jego higiena
 4. Budowa i czynności układu nerwowego
 5. Budowa i czynności układu krążenia

Język niemiecki

Komunikacja interpersonalna

W załączeniu znajdują się prezentacje na zajęcia 18-19.02.2022 r., bardzo proszę o dokładne
zapoznanie się z informacjami w nich zawartymi. Przesyłam również Test Aktywnego Słuchania, jako
formę sprawdzenia swoich umiejętności.

Temat pracy zaliczeniowej:

„Sztuka porozumiewania się – czyli jak mówić, aby nas słuchano i jak słuchać, aby inni chcieli do nas
mówić”.

Na przygotowanie prac mają Państwo czas do 29.04.2022 r. czyli do ostatnich zajęć. Proszę o
zostawianie prac w sekretariacie szkoły.
Pozdrawiam i życzę zdrowia,
Agnieszka Aloksa

Podstawy instrumentarium

Dodaj komentarz