Materiały dla studium. Zjazd: 11-12 czerwca 2021

Technik Sterylizacji Medycznej

Elementy mikrobiologii z epidemiologią

Rozkład materiału dla Technika Sterylizacji Medycznej:

 1. Zagrożenia mikrobiologiczne w środowisku pracy.
 2. Zagrożenia mikrobiologiczne w środowisku pracy – c.d.
 3. Instrukcja bhp postępowania z materiałem skażonym.
 4. Zasady aseptyki i antyseptyki.
 5. Segregacja odpadów medycznych.
 6. Oznaczenia graficzne zagrożeń biologicznych, fizycznych, chemicznych.
 7. Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej.
 8. Środki i preparaty stosowane w procedurach mycia i dezynfekcji.
 9. Egzamin.

Pytania egzaminacyjne dla Technika Sterylizacji Medycznej:

 1. Określ, jakie mogą być patogeny alarmowe?
 2. Co oznaczają pojęcia: aseptyka i antyseptyka?
 3. Co zawiera zapis w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej?
 4. Jakie są skutki i przyczyny AIDS?
 5. Jakie są sposoby zapobiegania zagrożeniom życia i zdrowia w miejscu pracy?
 6. Jakie są środki ochrony indywidualnej i zbiorowej w zawodzie technika sterylizacji medycznej.
 7. Co to jest materiał biologicznieskażony?
 8. Jakie są zagrożenia w przypadku kontaktu z materiałem biologicznie skażonym?
 9. Jak należy segregować odpady medyczne?
 10. Jakie są skutki toksycznego działania preparatów dezynfekcyjnych?

Temat pracy kontrolnej:

Profilaktyka zakażeń HIV i WZW

Dodaj komentarz