Materiały dla studium. Zjazd: 11-12 lutego 2022

Opiekun medyczny

Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną

Pracownia zabiegów medycznych

Pracownia zabiegów pielęgnacyjno-opiekuńczych

Wykonywanie zabiegów medycznych i pielęgnacyjno-opiekuńczych

Zdrowie publiczne

Proszę nauczyć się na pamięć definicji. Do przedmiotu: Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną proszę napisać pracę na temat:

  1. Cechy osoby opiekującej się chorym.
  2. Zadania i rola opiekuna medycznego
  3. Wyjaśnić pojęcia: pacjent, osoba chora, podopieczny, opieka, pomoc, podmiot opieki, samoopieka, ocenianie

Jedna kartka A4, piszemy ręcznie, w lewym górnym rogu Imię i Nazwisko. prawy róg SEMESTR I ( LUTY 2022), PRACE PROSZĘ ODDAĆ DO SEKRETARIATU. do 26 Lutego.
Renata Urbanek

Zadanie domowe:

Dokonaj obliczenia masy ciała dowolnej osoby, obliczając wskaźnik BMI oraz wskaźnik WHR. Na podstawie tych wskaźników dokonaj oceny/ diagnozy poprawności badanej masy ciała. Notatkę z obliczeniami i diagnozą sporządź na kartce A4, umieść swoje imię nazwisko i podpis.
(proszę skorzystać z podręcznika „Opiekun Medyczny Nowe Umiejętności” Agnieszka Rychlik, Iwona Pawluczuk. str. 9-12)

Opiekunka dziecięca

Pielęgnacja dziecka

Podstawy anatomii i fizjologii dziecka

  1. Komórka – podstawowa jednostka organizmu
  2. Rodzaje i funkcje tkanek
  3. Budowa i funkcje szkieletu
  4. Budowa i funkcje układu mięśniowego
  5. Budowa i funkcje układu pokarmowego

Wychowanie dziecka

Technik administracji

Pracowania pracy biurowej

Technik BHP

Podstawy prawa pracy

Do przeczytania (przypomnienie) rozdział od 1 do 5.

Techniczne bezpieczeństwo pracy

Poradnik do przeczytania i analizy. Dużo treści z poradnika jest na teście (egzaminie teoretycznym).

Zagrożenia i ocena ryzyka zawodowego

Technik sterylizacji medycznej

Pierwsza pomoc

Sterylizacja medyczna

Dodaj komentarz