Materiały dla studium. Zjazd: 12-13 marca 2021

Opiekun medyczny

Anatomia i fizjopatologia

Hierarchiczna budowa organizmu

 1. Tkanki budujące organizm człowieka

Budowa, funkcje i choroby skóry

 1. Skóra człowieka: budowa, funkcje i właściwości

Układ ruchu i jego higiena

 1. Układ ruchu – kości i stawy
 2. Higiena układu ruchu

Budowa i czynności układu nerwowego

 1. UKŁAD NERWOWY. opracowanie: Robert Duszyński

Budowa i czynności układu krążenia

 1. Układ krążenia

Choroby układu nerwowego i krążenia

 1. Choroby i higiena układu nerwowego
 2. Choroby układu krążenia

Budowa, funkcje i choroby układu oddechowego

 1. Układ oddechowy i jego funkcje
 2. Choroby układu oddechowego

Budowa i czynności układu pokarmowego

 1. Układ pokarmowy

Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną

Pracownia zabiegów pielęgnacyjnych i czynności opiekuńczych

Technik administracji

Podstawy prawa pracy

Świadectwo pracy

 1. Prawo pracy dla kobiet od A do Z.
 2. Świadectwo pracy – wzór z szerokim omówieniem
 3. Sprostowanie świadectwa pracy. Jak dokonać korekty błędów w świadectwie pracy?
 4. Korekta świadectwa pracy 2020

Podstawy finansów publicznych

W zakresie zajęć z podstaw prawa finansów publicznych proszę o zapoznanie się z informacjami znajdującymi się pod poniższymi linkami:

 1. Budżet
 2. Gdzie trafiają wydatki publiczne
 3. Podatki na świecie
 4. Co to jest inflacja?
 5. Wartość nabywcza pieniądza
 6. Gospodarowanie na rynku zasobów, dóbr i usług

Pracownia pracy biurowej

Proszę o zapoznanie się ze wzorami dokumentów związanych z różnymi formami zatrudnienia

 1. Stosunek pracy
 2. Cywilnoprawne formy świadczenia pracy

Technik BHP

Ergonomia w procesie pracy

Do przeczytania:

 1. Dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego u operatorów komputerowych
 2. Skuteczność programów interwencyjnych promujących aktywność fizyczną w miejscu pracy

Podstawy prawa pracy

Świadectwo pracy

 1. Prawo pracy dla kobiet od A do Z.
 2. Świadectwo pracy – wzór z szerokim omówieniem
 3. Sprostowanie świadectwa pracy. Jak dokonać korekty błędów w świadectwie pracy?
 4. Korekta świadectwa pracy 2020

Techniczne bezpieczeństwo pracy

Technik sterylizacji medycznej

Język niemiecki

Komunikacja interpersonalna

Pracownia sterylizacji medycznej

Procesy mycia i dezynfekcji instrumentarium medycznego

Dodaj komentarz