Materiały dla studium. Zjazd: 15-16 stycznia 2021

Opiekun medyczny

Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną

Praca: Rodzaje Demencji ,10 wczesnych objawów demencji.
Materiał do pracy znajdziecie w broszurce  ”damy radę”  /co warto wiedzieć o chorobie ALZHEIMERA. 
KTO NIE POSIADA, TO SĄ DO ODEBRANIA W SEKRETARIACIE SZKOŁY. 
Wszystkie prace które zostały zadane, proszę dostarczyć w teczce podpisanej, IMIENIEM I NAZWISKIEM do sekretariatu. Do 29 stycznia.
Renata Urbanek

Panie które opiekują się osobą chorą proszę o ocenę pacjenta w skali Barthel
Renata Urbanek

Pracownia zabiegów pielęgnacyjnych i czynności opiekuńczych

Praca zaliczeniowa: proszę ułożyć plan pielęgnacji pacjenta ze STOMIĄ oraz edukacja pacjenta

Technik administracji

Postępowanie w administracji

Technik BHP

Ergonomia w procesie pracy

Podstawy prawa pracy

Techniczne bezpieczeństwo pracy

Zarządzanie systemami bezpieczeństwa

Ocena ryzyka zawodowego

Temat pracy kontrolnej: Wypisz zagrożenia występujące w środowisku pracy podczas wykonywania czynności – Elektryk budowlany.

Temat egzaminu pisemnego: Dokonaj oceny ryzyka zawodowego dowolną metodą podczas czynności wykonywanych na stanowisku – kucharz.

Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych

Temat pracy kontrolnej:  Podaj definicję wypadku przy pracy oraz kto wchodzi w skład zespołu badającego okoliczności wypadku w zależności od struktury zakładu.

Temat egzaminu:  Podaj kryteria klasyfikacji wypadku przy pracy oraz wypadku w drodze do pracy i z pracy.

Technik sterylizacji medycznej

Pracownia sterylizacji medycznej

Procesy mycia i dezynfekcji instrumentarium medycznego

Technologia mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych

Dodaj komentarz