Materiały dla studium. Zjazd: 17-18 kwietnia 2020

Opiekun medyczny

Anatomia i fizjopatologia

  1. Żeński i męski układ rozrodczy
  2. Układ hormonalny

Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną

Pracownia zabiegów pielęgnacyjnych i czynności opiekuńczych

Zdrowie publiczne

Technik administracji

Podstawy prawa cywilnego

Do przeczytania rozdziały: 6, 7, 8.

Postępowanie administracyjne

Pracownia pracy biurowej

Technik BHP

Techniczne Bezpieczeństwo Pracy

Ergonomia

Język angielski

Zapoznaj się ze słownictwem na podanej stronie i przetłumacz znajdujące się tam „7 zasad bezpieczeństwa w pracy”.

Pracownia komunikacji interpersonalnej

Dodaj komentarz