Materiały dla studium. Zjazd: 19-20 czerwca 2020

Opiekun medyczny

Anatomia i fizjopatologia

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Technik administracji

Podstawy prawa administracyjnego

W zakresie zajęć proszę o zapoznanie się z prezentacjami znajdującymi się pod następującymi linkami:

  1. Wskaźniki makro
  2. Stopy procentowe

Podstawy prawa cywilnego

Technik BHP

Ergonomia

Ocena ryzyka zawodowego

Temat egzaminu pisemnego: Dokonaj oceny ryzyka zawodowego na stanowisku: murarz.

Prawna Ochrona Pracy

Techniczne Bezpieczeństwo Pracy

Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku

Temat egzaminu pisemnego: Wypisz rodzaje świadczeń przysługujących z tytułu wypadku przy pracy.

Zagrożenia w środowisku pracy

Temat egzaminu pisemnego: Wypisz zagrożenia i metody ich ograniczenia podczas wykonywania czynności na stanowisku tokarz.

Dodaj komentarz