Materiały dla studium. Zjazd: 19-20 lutego 2021

Opiekun medyczny

Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną

Pracownia zabiegów pielęgnacyjnych i czynności opiekuńczych

Technik administracji

Finanse publiczne

 W ramach zajęć z finansów publicznych proszę o zapoznanie się z poniższymi prezentacjami:

  1. Gdzie trafiają wydatki publiczne
  2. Budżet

Pozdrawiam,
Alicja Barańska

Pracownia pracy biurowej

Technik BHP

Ergonomia w procesie pracy

Ergonomia siedzenia – proponowane rozwiązania

Podstawy prawa pracy

Proszę zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi PIP (zakres działania, uprawnienia itp.)

  1. Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy (z dnia 13 kwietnia 2007 r.)
  2. DZIENNIK USTAW 2019 R. POZ. 1251
  3. Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy

Techniczne bezpieczeństwo pracy

Proszę przeczytać artykuły, zapoznać się z oceną drabin (ostatni link) strona CIOP

  1. Praca na wysokości
  2. PRACE NA WYSOKOŚCI – WYMAGANIA OGÓLNE
  3. PRACA NA WYSOKOŚCI (CIOP – PIB)
  4. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650
  5. Ocena drabin – nowe wymagania norm (CIOP – PIB)

Technik sterylizacji medycznej

Język niemiecki

Pracownia sterylizacji medycznej

Procesy mycia i dezynfekcji instrumentarium medycznego

Dodaj komentarz