Materiały dla studium. Zjazd: 20-21 marca 2020

Opiekun medyczny

Anatomia

  1. Układ pokarmowy
  2. Układ nerwowy
  3. Układ moczowy
  4. Choroby układu wydalniczego (moczowego)
  5. Choroby układu nerwowego

Opieka nad osobą chorą

Pracownia zabiegów

Zdrowie publiczne

Technik administracji

Podstawy prawa cywilnego

Słuchacze proszeni są o rozwiązywanie testów z tej strony: http://www.study43.pl/testy/kategoria/1004-prawo-cywilne#
i zapoznanie się z materiałem poniżej – powtórka pojęć podstawowych

Podstawy przedsiębiorczości

Technik BHP

Techniczne Bezpieczeństwo Pracy

Ergonomia

Język angielski

Same odpowiedzi – np. zad 1. A, albo wybrane słowo lub fraza – proszę przesyłać na adres nauczyciela: arejek.spkrzecin@gmail.com.

Dodaj komentarz