Materiały dla studium. Zjazd: 22-23 maja 2020

Opiekun medyczny

Elementy psychologii i socjologii

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Zdrowie publiczne

Technik administracji

Ekonomiczne podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw

W zakresie zajęć proszę zapoznanie się z prezentacjami znajdującymi się pod następującymi linkami:

  1. Wolny rynek
  2. Działalność gospodarcza

Temat pracy kontrolnej z ekonomicznego funkcjonowania przedsiębiorstw:
Odpowiedz na pytania:

  1. Jakie są gałęzie w systemie prawa polskiego.

Pozdrawiam, Alicja Barańska

Organizacja pracy biurowej

  1. Temat pracy kontrolnej z organizacji pracy biurowej: Wskaż jaki znasz typowe czynności administracyjno-biurowe

Podstawy prawa administracyjnego

W zakresie zajęć z podstaw prawa administracyjnego proszę o zapoznanie się z prezentacjami znajdującymi się pod następującymi linkami:

  1. Budżet a skarb Państwa
  2. Środki publiczne – budżet
  3. Wydatki publiczne

Temat pracy kontrolnej:
Odpowiedz na pytania:

  1. Jakimi zagadnieniami zajmuje się prawo administracyjne.
  2. Jakie organy tworzą system administracji terenowej.

Pozdrawiam, Alicja Barańska

Postępowanie administracyjne

Pracownia pracy biurowej

Technik BHP

Techniczne Bezpieczeństwo Pracy

Język angielski

Kolejne słowa do nauczenia związane ze spełnieniem wymagań, ochroną i zabezpieczeniem:
Safety English #2

Pracownia komunikacji interpersonalnej

Dodaj komentarz