Materiały dla studium. Zjazd: 23-24 października 2020

Opiekun medyczny

Język niemiecki

Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną

Pracownia umiejętności zawodowych

Proszę poczytać i zapoznać się z definicjami i zagadnieniami dotyczącymi BHP

Pracownia zabiegów pielęgnacyjnych i czynności opiekuńczych

Proszę wyjaśnić pojęcia związane z procesem opieki i zadaniami opiekuna: pacjent, podopieczny, opieka, samoopieka, pomoc, pomaganie, zdrowie, choroba, hospitalizacja, niesamodzielność, niepełnosprawność, osoba zdrowa, osoba narażona na zachorowania, osoba chora w stanie ostrym i przewlekłym, osoba o niepomyślnym rokowaniu, osoba umierająca, promocja zdrowia, profilaktyka.

Technik administracji

Organizacja pracy biurowej

Podstawy prawa administracyjnego

Podstawy prawa pracy

Proszę zapoznać się z 3 pierwszymi rozdziałami.

Postępowanie w administracji

Technik BHP

Podstawy Ergonomii i BHP

Techniczne Bezpieczeństwo Pracy

Standardy BHP

Proszę się zapoznać z tymi procedurami. Przeczytać je, pobrać sobie do swojej bazy materiałów BHP. Bardzo dobre opracowanie, obszerne. Można się na nich w przyszłości wzorować. Do tych zagadnień będziemy bardzo często wracać na rożnych przedmiotach – u mnie i u pana Darka.

Technik sterylizacji medycznej

BHP w sterylizacji

Język niemiecki

Sterylizacja medyczna

Dodaj komentarz