Materiały dla studium. Zjazd: 26-27 lutego 2021

Opiekun medyczny

Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną

Pracownia zabiegów pielęgnacyjnych i czynności opiekuńczych

Technik administracji

Podstawy prawa finansów publicznych

W zakresie zajęć z podstaw prawa finansów publicznych proszę o zapoznanie się z informacjami znajdującymi się pod poniższymi linkami:

  1. Budżet państwa
  2. Akty prawne
  3. Organy właściwe

Pozdrawiam
Alicja Barańska

Pracownia pracy biurowej

Technik BHP

Ergonomia w procesie pracy

Komplet materiałów  ( stare + nowe) do opanowania.

  1. Ergonomiczne stanowisko pracy przy komputerze – porady BHP

Do przeczytania rozdział 5 i 6

  1. Ergonomia – Małgorzata Wróblewska

Ocena ryzyka zawodowego

Podstawy prawa pracy

Kodeks pracy

Do przeczytania (przypomnienia) rozdział od 1 do 5. 

Pozdrawiam,
Piotr Kamela

Zarządzanie systemami bezpieczeństwa

Proszę poczytać o systemach zarzadzania BHP w firmach np. SKANSKA. i o metodzie 5s , Kaizen

  1. Systemy zarządzania BHP w nowej normie
  2. Bezpieczeństwo w zakładzie produkcyjnym a metoda 5S
  3. Analiza czynników mających wpływ na przekroczenie poziomu hałasu na hali produkcyjnej

Pozdrawiam,
Piotr Kamela

Technik sterylizacji medycznej

Komunikacja interpersonalna

Dzień dobry,
w załączeniu znajduje się prezentacja bardzo proszę o dokładne zapoznanie się z informacjami w niej zawartymi. Przesyłam również Test Aktywnego Słuchania, jako formę sprawdzenia swoich umiejętności.
Przypominam również o pracy zaliczeniowej:
„Sztuka porozumiewania się – czyli jak mówić, aby nas słuchano i jak słuchać, aby inni chcieli do nas mówić”.
Na przygotowanie prac mają Państwo czas do 11.06.2021 r. do godziny 18.55 – czyli do końca naszych ostatnich zajęć. Proszę o przesłanie prac na mój adres mailowy aloksa.agnieszka@gmail.com
Pozdrawiam,
Agnieszka Aloksa

Pracownia sterylizacji medycznej

Procesy mycia i dezynfekcji instrumentarium medycznego

Dodaj komentarz