Materiały dla studium. Zjazd: 3-4 kwietnia 2020

Opiekun medyczny

Anatomia i fizjopatologia

  1. Układ oddechowy i jego funkcje
  2. Profilaktyka chorób układu oddechowego
  3. Skóra
  4. Jak dbać o skórę?
  5. Czerniak – niebezpieczny nowotwór widoczny dla oka

Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Pracownia zabiegów pielęgnacyjnych i czynności opiekuńczych

Zdrowie publiczne

Technik administracji

Ekonomiczne podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw

Organizacja pracy biurowej

Podstawy prawa cywilnego

Do przeczytania 5 pierwszych rozdziałów.

Podstawy prawa administracyjnego

Proszę o zapoznanie się z prezentacjami:

  1. Wskaźniki makro
  2. Pojęcie PKB
  3. Wzrost gospodarczy

Postępowanie w administracji

Technik BHP

Ergonomia

Ergonomia – Wydanie internetowe
Przeczytać do rozdziału „Parametry przestrzenne stanowiska pracy i jego elementów składowych”

Test z ergonomii do rozwiązania

Podstawy prawa pracy

Do przeczytania 5 pierwszych rozdziałów.

Dodaj komentarz