Materiały dla studium. Zjazd: 4-5 grudnia 2020

Opiekun medyczny

Język niemiecki

Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną

Pracownia umiejętności zawodowych

Dwie ustawy do przeczytania i analizy:

  1. Dz.U. 2020 poz. 1845
  2. Dz.U. 2020 poz. 266

Pracownia zabiegów pielęgnacyjnych i czynności opiekuńczych

Technik administracji

Podstawy prawa administracyjnego

Praca kontrolna:

  1. „Opisz gałęzie prawa w systemie prawa polskiego”

Egzamin pisemny:

  1. „Wymień rodzaje aktów normatywnych”.
  2. „Wskaż jaka jest hierarchia aktów prawnych w Polsce”.

Podstawy prawa cywilnego

Do przeczytania i analizy (do rozdziału VI):

Kodeks cywilny

Postępowanie w administracji

Pracownia pracy biurowej

Technik BHP

Język angielski

Ocena ryzyka zawodowego

Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych

Technik sterylizacji medycznej

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Dwie ustawy do przeczytania i analizy:

  1. Dz.U. 2020 poz. 1845
  2. Dz.U. 2020 poz. 266

Język niemiecki

Podstawy instrumentarium medycznego

Pytania opisowe do wyboru (jeden temat):

  1. Opisz proces przygotowania do mycia i dezynfekcji narzędzi
  2. Kontrola i konserwacja narzędzi – scharakteryzuj krótko ten proces

Procesy mycia i dezynfekcji instrumentarium medycznego

Dodaj komentarz