Materiały dla studium. Zjazd: 7-8 maja 2021

Opiekun medyczny

Elementy psychologii i socjologii

W załączeniu znajduje się prezentacja, bardzo proszę o dokładne zapoznanie się z informacjami w niej
zawartymi.

Tematy pracy zaliczeniowej (do wyboru):

  • „Umiejętności psychologiczne niezbędne w pracy opiekuna medycznego ”,
  • „Stres w pracy opiekuna medycznego i zagrożenie wypalenia zawodowego”.

Na przygotowanie pracy dot. jednego z ww tematów mają Państwo czas do 12.06.2021 r. do godziny
18.00 – czyli do końca naszych ostatnich zajęć. Proszę o przesłanie prac na mój adres mailowy
aloksa.agnieszka@gmail.com
Pozdrawiam,
Agnieszka Aloksa

Język migowy

Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną

Pracownia zabiegów pielęgnacyjnych i czynności opiekuńczych

Materiał dla nowej grupy oraz przypomnienie dla grupy zdającej egzamin w czerwcu.

Technik administracji

Postępowanie w administracji

Pracownia pracy biurowej

Technik BHP

Ocena ryzyka zawodowego

Techniczne bezpieczeństwo pracy

Do przeczytania wszystkie zakładki:

  1. Obróbka skrawaniem metali
  2. Obróbka plastyczna metali

Zarządzanie systemami bezpieczeństwa

Do przeczytania wszystkie zakładki:

  1. Mikroprzedsiębiorstwa – Zarządzanie wiekiem
  2. Przetwórstwo drewna
  3. Budownictwo

Technik sterylizacji medycznej

Pracownia sterylizacji medycznej

Procesy mycia i dezynfekcji instrumentarium medycznego

Dodaj komentarz