Materiały dla studium. Zjazd: 9-10 kwietnia 2021

Opiekun medyczny

Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Pracownia zabiegów pielęgnacyjnych i czynności opiekuńczych

Technik administracji

Podstawy prawa pracy

Do przeczytania rozdział  2 i 3.
Postępowanie sądowe w sprawach z zakresu prawa pracy

Postępowanie w administracji

Pracownia pracy biurowej

Technik BHP

Ergonomia w procesie pracy

Do przeczytania:
Ergonomia w spawalnictwie

Podstawy prawa pracy

Do przeczytania rozdział  2 i 3.
Postępowanie sądowe w sprawach z zakresu prawa pracy

Techniczne bezpieczeństwo pracy

Do przeczytania wszystkie zakładki
http://archiwum.ciop.pl/14074.html

Technik sterylizacji medycznej

Komunikacja interpersonalna

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Pracownia sterylizacji medycznej

Procesy mycia i dezynfekcji instrumentarium medycznego

Dodaj komentarz