Rekrutacja do Liceum

Aplikujesz do Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Choszcznie – Izabela Krzemińska, prowadzonego w systemie zaocznym.