Rekrutacja do Studium

Aplikujesz do Prywatnego Policealnego Studium Zawodowego – Izabela Krzemińska, prowadzonego w systemie zaocznym.

Uwaga: Warunkiem przyjęcia jest ukończenie szkoły średniej.