Prywatne Policealne Studium Zawodowe

Kierunki kształcenia

Technik telekomunikacji

2 lata

Technik usług pocztowych

1 rok

Opiekunka dziecięca

2 lata

Opiekun medyczny

1 rok

bezpłatnie

Technik sterylizacji medycznej

1 rok

Asystent osoby niepełnosprawnej

1 rok

Opiekunka środowiskowa

1 rok

Technik administracji

2 lata

Technik BHP

1,5 roku

Florysta

1 rok

Technik ochrony fizycznej osób i mienia

2 lata

Technik usług kosmetycznych

2 lata

Technik archiwista

2 lata

Tryb kształcenia

Forma zaoczna