Szkoła Policealna

Kierunki kształcenia

Asystent osoby niepełnosprawnej

1 rok

Florysta

1 rok

Opiekun medyczny

1 rok

bezpłatnie

Opiekunka dziecięca

2 lata

bezpłatnie

Opiekunka środowiskowa

1 rok

Technik BHP

1,5 roku

bezpłatnie

Technik administracji

2 lata

Technik archiwista

2 lata

Technik ochrony fizycznej osób i mienia

2 lata

Technik sterylizacji medycznej

1 rok

bezpłatnie

Technik telekomunikacji

2 lata

Technik usług kosmetycznych

2 lata

Technik usług pocztowych

1 rok

Kierunki Opiekun medyczny i Technik Sterylizacji Medycznej posiadają uprawnienia szkoły publicznej oraz pozytywną opinię Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty oraz Ministerstwa Zdrowia.
Nauka trwa 1 rok i jest bezpłatna.

Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego

Tryb kształcenia

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (piątek, sobota).
Zjazdy odbywają się co 2 tygodnie.

Po zakończonej nauce słuchacze przystępują do egzaminu państwowego organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.
Po pomyślnie zdanym egzaminie (etap pisemny i praktyczny) uczniowie otrzymują dyplom, świadectwo oraz Europass (ten ostatni również w j.angielskim) akceptowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Kadra w szkole policealnej

blok ekonomiczno-administracyjny
mgr Beata Follenforf
mgr Alicja Barańska
blok opieki zdrowotnej
mgr Renata Urbanek
mgr Agnieszka Aloksa
mgr Beata Szałek
mgr Lidia Michalska
blok bezpieczeństwa i higieny pracy
mgr Piotr Kamela
mgr Dariusz Staruch
przedmioty ogólnokształcące
mgr Anna Rejek
mgr Krystyna Mazurek
mgr Marian Paszkowiak