Materiały dla studium. Zjazd: 26-27 marca 2021

Opiekun medyczny

Anatomia i fizjopatologia

Choroby układu pokarmowego

 1. Higiena i choroby układu pokarmowego

Układ wydalniczy i rozrodczy

 1. Jak działa człowiek – Układ wydalniczy
 2. Żeński i męski układ rozrodczy

Budowa, funkcje i zaburzenia układu dokrewnego

 1. Gruczoły dokrewne i ich hormony
 2. Zaburzenia hormonalne – objawy i rodzaje. Leczenie zaburzeń hormonalnych

TEMAT PRACY KONTROLNEJ: CHOROBY I HIGIENA WYBRANEGO UKŁADU NARZĄDÓW CZŁOWIEK

Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną

Zdrowie publiczne

Technik administracji

Podstawy prawa pracy

 1. Szczególne przypadki rozwiązania umowy o pracę w świadectwie pracy
 2. Kiedy pracodawca zapłaci pracownikowi pomimo niewykonywania przez niego pracy?
 3. Postępowanie sądowe w sprawach z zakresu prawa pracy
  Część ogólna – rozdział 1 do przeczytania

Postępowanie administracyjne

Pracownia pracy biurowej

Technik BHP

Ergonomia w procesie pracy

Ergonomia pracy kierowcy i stomatologa

 1. Ergonomiczna analiza wybranych stanowisk pracy kierowców samochodów ciężarowych
 2. Stanowisko – Kierowca tira
 3. Ergonomia stanowiska pracy kierowcy zawodowego
 4. Zasady ergonomii w gabinecie stomatologicznym

Zarządzanie systemami bezpieczeństwa

Proszę zapoznać się z publikacjami z tej strony:
Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie → Baza wiedzy → Materiały edukacyjne

Ocena ryzyka zawodowego

Technik sterylizacji medycznej

Język niemiecki

Komunikacja interpersonalna

Organizacja ochrony zdrowia

Pracownia sterylizacji medycznej

Procesy mycia i dezynfekcji instrumentarium medycznego

Dodaj komentarz