Materiały dla studium. Zjazd: 18-19 grudnia 2020

Opiekun medyczny

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

 Proszę poczytać o stresie i o wypadkach przy pracy

  1. Wypadek przy pracy – zasady postępowania
  2. Stres w pracy

Język niemiecki

Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną

Temat pracy Co to jest proces pielęgnowania? , Cel procesu pielęgnowania. Jakie znasz metody pracy opiekuna medycznego oraz techniki pielęgnowania. 
Proszę o przesłanie pracy do końca stycznia.  

Pozdrawiam i życzę spokojnych rodzinnych świąt Bożego Narodzenia. 
Renata Urbanek

Pracownia zabiegów pielęgnacyjnych i czynności opiekuńczych

Temat pracy Co to jest proces pielęgnowania? , Cel procesu pielęgnowania. Jakie znasz metody pracy opiekuna medycznego oraz techniki pielęgnowania. 
Proszę o przesłanie pracy do końca stycznia.  

Pozdrawiam i życzę spokojnych rodzinnych świąt Bożego Narodzenia. 
Renata Urbanek

Technik administracji

Podstawy prawa cywilnego

Do przeczytania i analizy projekty ustaw ostatni link:

  1. Odpowiedzialność pracownika administracji publicznej za zwłokę
  2. Jakie sprawy mogą być rozpatrywane przez kolegia odwoławcze
  3. Prawo Cywilne

Postępowanie w administracji

Pracownia pracy biurowej

Technik BHP

Język angielski

Przy pomocy tej tradycyjnej piosenki nt. Bożego Narodzenia proszę przypomnieć sobie liczebniki porządkowe.

Wesołych Świąt
Anna Rejek

Techniczne bezpieczeństwo pracy

Proszę poczytać o systemach zarządzania BHP.

Technik sterylizacji medycznej

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Język niemiecki

Pracownia sterylizacji medycznej

Filmiki instruktarzowe

  1. Dezynfekcja i sterylizacja narzędzi w myjce ciśnieniowej
  2. Autoklaw 15
  3. Autoklaw 24B
  4. Zasady dezynfekcji, sterylizacji w gabinecie kosmetycznym
  5. Sterylizacja medyczna

Procesy mycia i dezynfekcji instrumentarium medycznego

Technologie informatyczne

Excel

Proste zastosowania formuł w Excelu zał1.pdf

Tworzymy wykresy zał2.pdf

Wykonane zadania proszę umieścić na swoim dysku sieciowym w Gmailu

Dodaj komentarz