Materiały dla studium. Zjazd: 20-21 listopada 2020

Opiekun medyczny

Język niemiecki

Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną

Pracowania umiejętności zawodowych

  1. Filmy instruktażowe
  2. Jak pracować, żeby nie żałować? – Poradnik dla opiekunów seniorów

Pracowania zabiegów pielęgnacyjnych i czynności opiekuńczych

Technik administracji

Podstawy prawa cywilnego

Do przeczytania i analizy rozdział IV

Postępowanie w administracji

Pracownia pracy biurowej

Technik BHP

Język angielski

Na podstawie załączonych tekstów, proszę napisać:

  1. Jakie są zasady bezpieczeństwa w miejscu pracy?
  2. O czym musi pamiętać pracodawca – właściciel małej firmy?

Techniczne Bezpieczeństwo Pracy

Ocena ryzyka zawodowego

Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadków

Technik sterylizacji medycznej

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Język niemiecki

Podstawy instrumentarium

Technologia mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych

Praca kontrolna

Proszę wybrać i opisać jeden z poniższych tematów:

  1. Sterylizacja. Opisz na czym polega proces sterylizacji i jakie wyróżniamy jej metody.
  2. Scharakteryzuj dekontaminację endoskopu.

Dodaj komentarz