Materiały dla studium. Zjazd: 27-29 stycznia 2022

Opiekun medyczny

Język migowy

W załączeniu znajdziecie test egzaminacyjny. Proszę go wydrukować, wypełnić i dostarczyć do sekretariatu szkoły. Dodatkowo proszę nagrać film jak migacie (mogą być 2 lub 3 krótsze filmy). Musicie zamigać, to co zostało zapisane na kartkach egzaminacyjnych, i następnie przesłać do mnie przez WhatsApp. Pamiętajcie, żeby po wysłaniu podpisać filmik imieniem i nazwiskiem.
Życzę powodzenia, a w przypadku pytań lub wątpliwości zapraszam do kontaktu.
Agnieszka Aloksa

Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną

Pracownia zabiegów medycznych

Pracownia zabiegów pielęgnacyjno-opiekuńczych

Wykonywanie zabiegów medycznych i pielęgnacyjno-opiekuńczych

Podstawy przedsiębiorczości

W ramach zajęć z podstaw przedsiębiorczości proszę o zapoznanie się z poniższymi prezentacjami:

 1. Bezrobocie
 2. Cykl koniunkturalny
 3. Bezgotówkowe formy płatności

Pozdrawiam
Alicja Barańska

Podstawy psychologii i socjologii

Zdrowie publiczne

Pytania na egzamin pisemny

 1. Omów prawa i obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 2. Scharakteryzuj źródła zakażenia oraz drogi szerzenia się drobnoustrojów w szpitalu.
 3. Wyjaśnij i krótko scharakteryzuj pojęcia aseptyka i antyseptyka.
 4. Zadania opiekuna medycznego wobec osoby chorej i niesamodzielnej.
 5. Opisz pojęcia: zdrowie, promocja zdrowia profilaktyka, ochrona zdrowia, opieka zdrowotna,
  profilaktyka zdrowotna.
 6. Opisz główne podmioty opieki zdrowotnej udzielające świadczeń przeznaczonych dla osoby chorej i niesamodzielnej.

Opiekunka dziecięca

Pierwsza pomoc

Webinar „Pierwsza pomoc w dobie zagrożenia COVID-19” – nagranie z wydarzenia | BHP Kraków (bhp-center.com.pl)

Podstawy psychologii, etyki i komunikacji interpersonalnej

Zdrowie publiczne

Pytania na egzamin

 1. Określ źródła i drogi zakażenia w pracy opiekunki dziecięcej.
 2. Co to jest aseptyka i antyseptyka oraz wymień ich zasady.
 3. Opisz program profilaktyki zakażenia wirusem HCV.

Technik BHP

Ergonomia

 1. Ergonomiczne stanowisko pracy przy komputerze – porady BHP
 2. Ergonomia – Podręcznik (cz. 1)

Zarządzanie systemami bezpieczeństwa

Proszę poczytać o systemach zarzadzania BHP w firmach np. SKANSKA i o metodzie 5S, Kaizen.

 1. Systemy zarządzania BHP w nowej normie
 2. Bezpieczeństwo w zakładzie produkcyjnym a metoda 5S
 3. Analiza czynników mających wpływ na przekroczenie poziomu hałasu na hali produkcyjnej

Technik sterylizacji medycznej

Język niemiecki

Sterylizacja medyczna

Proszę napisać pracę: Scharakteryzuj dekontaminacje endoskopu

Dodaj komentarz