Materiały dla studium. Zjazd: 8-9 maja 2020

Opiekun medyczny

Anatomia i fizjopatologia

 1. Oko – narząd wzroku
 2. Węch, smak, dotyk
 3. Zdrowie i choroby
 4. Prezentacja na temat pierwszej pomocy przedmedycznej

Przypominam temat pracy kontrolnej: Choroby wybranego układu i ich profilaktyka.

Elementy psychologii i socjologii

Język migowy

Na stornie internetowej www.migam.org proszę wejść w zakładkę Nauka → Lekcje, i obejrzeć lekcje:

 1. Witanie i pożegnanie
 2. Podstawowe zwroty o sobie
 3. Przedstawienie się

Dodatkowo proszę obejrzeć 3 filmy w ramach ćwiczenia swoich umiejętności. Osoby na filmach migają:

 1. Ja/ona ma(m) na imię …
 2. Na nazwisko …
 3. Mieszka(m) w …
 4. Jest(em) osobą … (głuchą, słyszącą, słabosłyszącą)
 5. Ja/ona pracuję lub studiuję.

Agnieszka Aloksa

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Pracownia zabiegów pielęgnacyjnych i czynności opiekuńczych

Zdrowie publiczne

Pytania do pracy zaliczeniowej

 1. Zadania opiekuna medycznego w polskim systemie zdrowia
 2. Poziomy działań profilaktycznych
 3. Organizacja ochrony zdrowia w Polsce

Technik administracji

Ekonomiczne podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw

W zakresie zajęć proszę zapoznanie się z prezentacjami znajdującymi się pod następującymi linkami:

 1. Budżet a skarb Państwa
 2. Środki publiczne – budżet

Pozdrawiam, Alicja Barańska

Organizacja pracy biurowej

Podstawy prawa administracyjnego

W zakresie zajęć proszę o zapoznanie się z prezentacjami znajdującymi się pod następującym
linkiem:
https://www.nbportal.pl/wiedza/prezentacje/srodki-publiczne/deficyt_budzetowy
Pozdrawiam, Alicja Barańska

Podstawy prawa cywilnego

Postępowanie administracyjne

Pracownia pracy biurowej

Technik BHP

Techniczne Bezpieczeństwo Pracy

Język angielski

Kolejna porcja przydatnego słownictwa. Jak zwykle, proszę przepisać wraz z tłumaczeniem. Najlepiej zrobić sobie podręczny słowniczek, gdyż to słownictwo będzie wymagane na pracy kontrolnej oraz egzaminie.

https://bhpodpodszewki.pl/safety-english-1/

Pracownia komunikacji interpersonalnej

Dodaj komentarz